Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Dragana Ćuzulana

DoktoratiFilozofski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 04.03.2015. godine, imenovalo je Komisiju za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: "Etičko i ontološko u Levinasovoj filozofiji" kandidata mr Dragana Ćuzulana u sljedećem sastavu:

1. Dr Alesa Buha, akademik ANURS i profesor emeritus, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Zoran Arsović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Boris Brajović, vanredni profesor, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Dragana Ćuzulana 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4072/logo-filozofski.png