Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Amire Bećirović

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovana je Komisija za pripremanje Izvještaja za ocjenu podobnosti teme i uslova kandidata mr Amire Bećirović za izradu doktorskog rada u sljedećem u sastavu:

1. Dr Rajko Gnjato, redovni profesor, uže naučne oblasti: Regionalna geografija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Draško Marinković, vanredni profesor, uža naučna oblast: Društvena geografija, Prirodno-matenatički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Dragutin Tošić, redovni profesor, uža naučna oblast: Prostorno planiranje, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Amire Bećirović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4092/logo-pmf.png