Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Jelena Penavin Škundrić, redovni profesor, uža naučna oblast: Fizička hemija, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Amra Odobašić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Fizička hemija i elektrohemija, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, član
3. Dr Ljubica Vasiljević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Organska hemija, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija Rada Petrović 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4042/logo-pmf.png