Navigacija

Informacija sa 25. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, na svojoj 25. sjednici održanoj 25.03.2015. godine prihvatio je Informaciju o toku izgradnje Paviljona IV za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada. Istovremeno donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje dodatnih radova na Paviljonu, kao i Rješenje o imenovanju Komisije. Takođe, služba Univerziteta dobila je zaduženje da zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i ostalim nadležnim organima definiše konačan zahtjev koji se odnosi na nastavak gradnje i opremanje objekta Paviljona IV.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i doneseno Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke prozora u zajedničkim prostorijama zgrade Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Upravni odbor je nakon razmatranja Prigovora Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na Odluku Upravnog odbora o usvajanju Pravilnika o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu, zadužio pravnu službu Univerziteta da, na osnovu obrazloženja koje je dao finansijski direktor, pripremi odgovor Pravnom fakultetu na podneseni prigovor, te je upućena sugestija rektoru Univerziteta da pitanje provođenje pomenutog pravilnika uvrsti u dnevni red jedne od narednih sjednica Proširenog kolegijuma.

U nastavku sjednice prihvaćen je Prijedlog Mašinskog fakulteta o djelimičnoj izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke, te je data saglasnost na dopunu Cjenovnika usluga kalibracije uređaja za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta.

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 25. sjednici donio je zaključak da se rektoru Univerziteta prof. dr Stanku Staniću uputi prijedlog da sazove sjednicu Proširenog kolegijuma povodom navoda koje je dekan Mašinskog fakulteta prof. dr Darko Knežević iznio u medijima, a u vezi sa finansijskim poslovanjem i radom Univerziteta.

Zaključci Proširenog kolegijuma, sa jasno iznesenim stavom po ovom pitanju nakon toga bi bili dostavljeni Upravnom odboru na razmatranje do prve naredne sjednice ovog tijela.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4083/uni-2.jpg