Navigacija

Sastanak sa regionalnim direktorom Univerzitetske agencije za frankofoniju za Centralnu i Istočnu Evropu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dana 25.02.2015. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci održan je sastanak sa g. Fabienom Florijem (Fabien Flori), regionalnim direktorom Kancelarije Univerzitetske agencije frankofonije za Centralnu i Istočnu Evropu, koja ima sjedište u Bukureštu (Rumunija).

Sastanak sa regionalnim direktorom Univerzitetske agencije za frankofoniju za Centralnu i Istočnu Evropu

Univerzitetske agencija frankofonije (Agence universitaire de la francophonie-AUF) je neprofitna nevladina organizacija koja okuplja 800 univerziteta u svijetu iz 100 država, a sjedište joj je u Montrealu (Kanada), dok Regionalna kancelarija za Centralnu i Istočnu Evropu okuplja preko 90 univerziteta i naučnih instituta iz 25 zemalja regiona. Članstvo u Agenciji nudi brojne mogućnosti saradnje putem stipendija za master i doktorske studije, ljetnih škola, istraživačke prakse, naučnih projekata i konferencija, nabavke pedagoških materijala, obezbjeđivanje gostovanja stranih predavača i dr.

Za vrijeme sastanka u Rektoratu je razgovarano o mogućnostima da Univerzitet u Banjoj Luci postane član ove ugledne agencije, a gosta su primili i sa njim razgovarali prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, doc. dr Radana Lukajić, šef Studijskog programa francuskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta, mr Dragana Lukajić i mr Jelena Ristanović-Kuprešak, viši asistenti na Studijskom programu francuskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta, mr Đorđe Tomić, viši asistent na Fakultetu političkih nauka, te Jelena Rožić, stručni saradnik sa međunarodnu saradnju u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci.

Sastanak sa regionalnim direktorom Univerzitetske agencije za frankofoniju za Centralnu i Istočnu Evropu

U pripremi aplikacije za članstvo u ovoj uglednoj asocijaciji univerziteta, Univerzitet u Banjoj Luci će sačiniti pregled kadrova koji posjeduju znanje francuskog jezika i koji bi mogli da koriste brojne mogućnosti koje članstvo u Univerzitetskoj agenciji frankofonije za Centralnu i Istočnu Evropu pruža.

Tokom boraka u regionu od 22-26.02. 2015. godine, g. Flori je posjetio i univerzitete u Novom Sadu, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani.

Univerzitet u Banjoj Luci se posebno zahaljuje ambasadoru Bosne i Hercegovine u Rumuniji nj.e. g-đi Nini Sajić, na inicijativi i podršci da do ovog sastanka dođe.

Više detalja o Univerzitetskoj agenciji frankofonije vidjeti na www.auf.org
 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4019/AUF-mala.gif