Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Radiologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Dragan Stojanov, vanredni profesor, uža naučna oblast Radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, predsjednik
2. Dr Slađana Petrović, vanredni profesor, uža naučna oblast Radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, član
3. Dr Dragana Đilas, docent, uža naučna oblast Radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Radiologija Dragana Roganović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3967/medicinski-fakultetST.jpg