Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neurologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Tihomir Ilić, redovni profesor,uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik;
2. Dr Milan Arbutina, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,član;
3. Dr Duško Račić, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,član;

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neurologija Aleksandra Dominović-Kovačević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3968/medicinski-fakultetST.jpg