Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicina rada

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Ljiljana Maleš Bilić, docent, uža naučna oblast Medicina rada i sporta, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Vesna Krstović Spremo, docent, uža naučna oblast, Medicina rada i sporta, Medicinski fakultet, Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član
3. Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicina rada Vesna Paleksić i Radmila Ubović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3953/medicinski-fakultetST.jpg