Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo

Izbori u zvanjaVisoka škola unutrašnjih poslova

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Visoke škole unutrašnjih poslova Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Miloš Babić, redovni profesor, uža naučna oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Ivanka Marković, redovni profesor, uža naučna oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Saša Knežević, docent, redovni profesor, uža naučna oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo Dragana Milijević