Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija biljaka

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Biljana Kukavica, vanredni profesor, uža naučna oblast: Biohemija i molekularna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Živko Stanković, redovni profesor u penziji, uža naučna oblast: Fiziologija biljaka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, član
3. Dr Nina Janjić, docent, uža naučna oblast: Biljne nauke, botanika, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija biljaka Tanja Maksimović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3958/logo-pmf.png