Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Epidemiologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

 

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Janja Bojanić, vanredni profesor, uža naučna oblast Epidemiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Slavenka Janković, redovni profesor, uža naučna oblast Epidemiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
3. Dr Živana Gavrić, redovni profesor, uža naučna oblast Socijalna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Epidemiologija Nina Rodić-Vukmir

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4014/medicinski-fakultetST.jpg