Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 10.02. 2015.

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 10.02. 2015. godine raspravljao je o elementima Upisne politike za akademsku 2015/16. godinu, te je prihvatio prijedloge nastavno-naučnih vijeća fakulteta/Akademije o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog ciklusa studija u pomenutoj akademskoj godini.

Takođe Prošireni kolegijum je razmatrao radnu verziju Pravila studiranja na III ciklusu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci. Nakon diskusije, radna grupa koja je angažovana na izradi Pravila, dobila je zaduženje da na bazi iznesenih prijedloga napravi novu verziju ovog dokumenta, nakon čega bi isti bio upućen fakultetima, a potom i Senatu na razmatranje.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3972/uni-1.jpg