Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Predrag Grubor, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik
2. Dr Darko Lukić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci,
3. Dr Dragan Mandarić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija Nikola Gavrić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3934/medicinski-fakultetST.jpg