Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Materijali

Izbori u zvanjaMašinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Ranko Zrilić, redovni profesor, uža naučna oblast Materijali, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik,
2. Dr Dragoslav Dobraš, docent, uža naučna oblast Materijali, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član,
3. Dr Žarko Petrović, vanredni profesor, uža naučna oblast Konstrukcioni materijali, Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Materijali Milisav Marković

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3919/logo-mf.jpg