Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 28.01.2015. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj sjednici održanoj 28.01.2015. godine raspravljao je o Prijedlogu finansijskog plana Univerziteta za 2015. godinu, te je nakon opširne diskusije donesen zaključak da se Upravnom odboru predloži da usvoji ovaj dokument, s tim da on bude predmet ponovnog razmatranja i eventualnih izmjena nakon što bude prihvaćen izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u 2014. godini, što se očekuje do kraja marta 2015. godine.

Takođe, zaključkom Proširenog kolegijuma definisano je da će u međuvremenu biti formirana radna grupa koja će imati zadatak da analizira raspoloživost i izvore vlastitih sredstava, odnosno da predoči podatke o tome koliko su iznosili vlastiti prihodi u prethodnoj godini, iz kojih izvora su obezbijeđena sredstva, koliki je pojedinačni doprinos svake organizacione jedinice zajedničkim sredstvima Univerziteta, te u koje namjene su ta sredstva korištena.

Pomenuta analiza, zajedno sa prijedlogom mjera u cilju povećanje vlastitih prihoda, trebala bi biti urađena i upućena na razmatranje Proširenom kolegijumu do kraja marta 2015. godine.

Prošireni kolegijum je na istoj sjednici raspravljao i o Prijedlogu javnih nabavki Univerziteta u Banjoj Luci za 2015. godinu, napravljenom na osnovu pristiglih prijedloga pojedinih organizacionih jedinica, te je takođe donesen zaključak da se Upravnom odboru sugeriše da iz Prijedloga izbaci one stavke koje trenutno nemaju realno finansijsko pokriće, odnosno da se prihvate oni prijedlozi javnih nabavki iz plana za koje postoji realna mogućnost da će biti realizovane. Takođe, predloženo je i da tako definisan i usvojeni plan nabavki bude predmet revizije krajem marta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3922/uni-3.jpg