Navigacija

Svečano promovisano 36 doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na svečanosti upriličenoj 26. 12. 2014. godine u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, promovisano je trideset šest doktora nauka Univerziteta u Banjoj Lici.

Svečano promovisano 36 doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci

U naučni stepen doktora nauka, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanko Stanić, promovisao je:
- MILIJANU OKILJ u doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma,
- ŽELJKA RAČIĆA u doktora ekonomskih nauka
- SABINU ŠEHIĆ u doktora ekonomskih nauka
- VLADIMIRA RISOJEVIĆA u doktora elektrotehničkih nauka
- SLAVKA ŠAJIĆA u doktora elektrotehničkih nauka
- NEDIMA SOLAKOVIĆA u doktora medicinskih nauka
- SANJU GRGIĆ u doktora medicinskih nauka
- ALEKSANDRU GRBIĆ u doktora medicinskih nauka
- VANDU MARKOVIĆ PEKOVIĆ u doktora farmaceutskih nauka
- VLADANA MIRJANIĆA u doktora stomatoloških nauka
- MAJU TRAVAR u doktora medicinskih nauka
- NERU ZIVLAK RADULOVIĆ u doktora medicinskih nauka
- BESIMA SALKIĆA u doktora poljoprivrednih nauka
- SRETENKU SRDIĆ u doktora poljoprivrednih nauka
- GORANA MIRJANIĆA u doktora poljoprivrednih nauka
- BRANKA ĐURIĆA u doktora poljoprivrednih nauka
- SMILJANU PARAŠ u doktora bioloških nauka
- TANJU MIŠLICKI TOMIĆ u doktora geografskih nauka
- NIHADA OMEROVIĆA u doktora nauka iz rudarstva
- SEMIRA FEJZIĆA u doktora nauka iz rudarstva
- BILJANU PEĆANAC u doktora biotehničkih nauka iz oblasti prehrambenih tehnologija
- SAŠU PAPUGA u doktora tehničkih nauka iz oblasti hemijskog inženjerstva
- ALEKSANDRA SAVIĆA u doktora biotehničkih nauka iz oblasti prehrambenih tehnologija
- SUADU SELIMOVIĆ u doktora nauka socijalnog rada
- DUŠKA TRNINIĆA u doktora socioloških nauka
- NIKOLINU GERDIJAN u doktora nauka u oblasti fizičke kulture
- JELENU JANJIĆ u doktora filoloških nauka
- MIJANU KUBURIĆ-MACURA u doktora filoloških nauka
- BORU BRONZU u doktora istorijskih nauka
- EMINU BEGOVIĆ u doktora pedagoških nauka
- FIKRETA MIDŽIĆA u doktora istorijskih nauka
- MILICU DROBAC u doktora psiholoških nauka
- ŽELJKA SAVANOVIĆA u doktora istorijskih nauka
- BOŠKO BRANKOVIĆA u doktora istorijskih nauka
- VESNU ZARKOVIĆ u doktora istorijskih nauka
- JUGOSLAVA VUKA TEPIĆA u doktora filozofskih nauka

Svečano promovisano 36 doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Prije nego im je rektor uručio diplome i proglasio ih doktorima nauka, o kandidatima i naučnom doprinosu njihovih doktorskih disertacija govorili su dekani fakulteta.

Proglašavajući ih doktorima nauka i čestitajući im na stečenom naučnom zvanju, rektor Stanko Stanić je istakao: „Danas kada vam uručujem diplomu doktora nauka, u ime Univerziteta u Banjoj Luci, potvrđujemo da ste ušli u svijet nauke, odnosno u krug naučnih radnika, u kome ćete istrajavati i opstajati, jer ćete prihvatati postulate koji kažu da je naučnik onaj pojedinac koji je kritička savjest društva u kome se istraživački ispoljava“.

Svečano promovisano 36 doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Polazeći od činjenice „da prošlost nije u našim rukama, a da sadašnjost i budućnost jesu“, rektor je naglasio da je zadaća svih njih da neprestano provociraju prilagođavanje promjenljivim potrebama današnjeg svijeta i svijeta budućnosti, te im poželio da u svom naučnom trajanju otkrivaju zrnca naučne spoznaje koja će uticati na stvaranje i širenje novih vrijednosti i podsticati ljude na jačanje njihovog moralnog integriteta i digniteta čovjeka.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3861/doktori-mala.png