Navigacija

Prvi poziv za prijavu radova i učešće na Konferenciji DEMI 2015

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom i pod pokroviteljstvom Ministarstva nauku i tehnologije u Vladi Republike Srpske i Grada Banja Luka organizuje 12. po redu Međunarodnu konferenciju o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2015.

Konferencija će se održati od 29 - 30. maja 2015. godine na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci.

Konferencija DEMI predstavlja vodeći skup za prezentaciju novih rezultata istraživanja i razvoja u oblasti elektrotehnike, mašinstva i informatike. Cilj konferencije je da se prikažu naučna i stručna dostignuća i mogućnosti njihove primjene, da se odrede pravci daljeg istraživanja i razvoja u cilju podizanja tehnološkog nivoa industrije uvođenjem novih tehnologijaKonferencija DEMI 2015 je prilika za okupljanje istraživača i inženjera sa akademske zajednice i industrije, u cilju razmjene iskustava i definisanja stanja u oblasti industrije i stvaranja preduslova za razvoj novih kapaciteta i ambijenta za nove investicije.

Organizacioni odbor na čelu sa prof. dr Vidom Joviševićem, uputio je poziv svim zainteresovanim da budu dio Konferencije DEMI 2015, da razmijene iskustva i da predstave najnovije rezultate svoga istraživanja.

Rok za dostavljanje prijave rada: 02.03.2015.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada do: 16.03.2015.

Dostavljanje završnih radova do: 04.05.2015.

Program konferencije do: 20.05.2015.

Detaljne informacije o konferenciji mogu se naći na zvaničnoj veb stranici DEMI 2015 http://demi.rs.ba/2015


Prvi poziv - DEMI 2015

First Call - DEMI 2015

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3874/demi-2015-1.png