Navigacija

Posjeta predstavnika partnerskih univerziteta u EQOPP TEMPUS projektu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Povodom Međunarodnog dana invalida koji se obilježava 3. decembra, juče su na Univerzitetu u Banjoj Luci u monitoring posjeti boravili predstavnici partnerskih univerziteta u TEMPUS projektu „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (Equal Opportunities for students with special needs in higher education - EQOPP), g. Herbert Loicht, sa Univerziteta u Beču i g. Mario Guillo, sa Univerziteta u Alikanteu.Na sastanku upriličenom tim povodom u Rektoratu sa gostima su razgovarali i upoznali ih sa rezultatima provođenja pomenutog projekta: prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Simo Jokanović, inače koordinator EQOPP projekta na Univerzitetu, njegov asistent na projektu i stručni saradnik za osiguranje kvaliteta UNBL Ozren Trišić, koordinator Centra za podršku studentima sa invaliditetom Olivera Grbić i Mile Kajkut stručni saradnik u Centru. Sastanku je takođe prisustvovala i predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi RS Sanela Dojčinović.

EQOPP TEMPUS projekat na Univerzitetu u Banjoj Luci se provodi od 2011. godine, a upravo zahvaljujući ovom projektu, Centar za podršku studentima sa invaliditetom koji djeluje kao podorganizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci uspio je da ostvari zapažene rezultate na planu stvaranja jednakih mogućnosti studiranja za studenta sa invaliditetom, odnosno osiguranju pristupa svim univerzitetskim programima i aktivnostima koje su dostupni ostalim studentima na Univerzitetu.Domaćini su informisali goste da je kroz ovaj projekat obezbijeđena oprema i pomagala koja su u okviru pomenutog Centra stavljena na raspolaganje studentima sa posebnim potrebama u cilju lakšeg i bržeg savladavanja nastavnog gradiva, da Centar raspolaže sa bogatim knjižnim fondom, te da će nakon adaptacije koja je u toku, Centar dobiti dodatne prostorije. Uz to, studentima su svakodnevno na raspolaganju i dva stalno zaposlena stručna saradnika u Centru koji im pružaju podršku kako u organizacionom smislu tako i na terenu (obezbjeđujući im prevoz i pomažući da savladaju fizičke prepreke na onim fakultetima na kojima one postoje).

Uz konstataciju da je u bazi podataka kojom raspolaže Centar registrovano 36 studenta sa posebnim potrebama, što je značajno manje on stvarnog broja studenata na univerzitetu koji imaju neki vid invaliditeta, predstavnici Univerziteta su upoznali goste da Centar, paralelno sa pomenutim aktivnostima, radi na animiranju studenata da se uključe u Centar kako bi mogli koristiti mogućnosti koje on nudi, kao i beneficije prilikom upisa i smještaja u studentske domove na koje studenti sa posebnim potrebama, u skladu sa univerzitetskim i republičkim pravnim aktima, imaju pravo.

Da bi informisali studente o mogućnostima koje nudi Centar, ali i da bi nastavnom i ostalom osoblju na fakultetima dali priliku da saznaju šta i na koji način trebaju raditi da bi pomogli studentima sa invaliditetom da iskažu svoj potpuni potencija, Centar je u junu ove godine, organizovao Dan otvorenih vrata, što je, takođe, bila jedna od uspješno realizovanih aktivnosti kroz EQOPP projekat.Kako su u razgovoru sa gostima istakli predstavnici Centra i u trogodišnjem Akcionom planu rada, senzibilizacija nastavnog i ostalog osoblja definisana je kao jedan od najbitnijih programski zadataka, a jedna od planiranih aktivnosti u narednom periodu je i organizovanje nekih zajedničkih aktivnosti studenata sa i bez invaliditeta, što bi svakako doprinijelo razvijanju svijesti da su studenti sa posebni potrebama dio cjelokupne akademske zajednice Univerziteta, a ne neka izdvojena kategorija.

Gosti su, takođe, informisani o aktivnoj saradnji Centra sa nevladinim organizacijama koje su usmjerene na podršku licima sa posebnim potrebama, te sa mogućnostima daljeg usavršavanja i zapošljavanja, pogotovo na Univerzitetu, studenata sa posebnim potrebama, nakon što oni steknu diplomu osnovnog studija.

Predstavnici partnerskih univerziteta u EQOPP projektu, nakon sastanka u Rektoratu, obišli su prostorije Centra za podršku studentima sa invaliditetom, gdje ih je stručni saradnik Saša Grbić dodatno upoznao sa mogućnostima koje nudi Centar.

Nakon cjelodnevne posjete, g. Herbert Loicht i g. Mario Guillo, izrazili su zadovoljstvo rezultatima koje je Univerzitet u Banjoj Luci, odnosno Centar za podršku studentima sa invaliditetom ostvario kroz realizaciju ovog projekta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3793/03_01_mala.png