Navigacija

Održana prezentacija i predavanje na Pravnom fakultetu na temu "Fenomenologija incidenata počinjenih iz mržnje ili motivisanih predrasudom"

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa banjalučkom kancelarijom Misije OEBS-a u BiH (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju), 10.12. 2014. godine, održana je prezentacija i radionica na temu "Fenomenologija incidenata počinjenih iz mržnje ili motivisanih predrasudom".Više o ovoj interesantnoj temi studenti Pravnog fakulteta, te Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova imali su priliku da saznaju od pravnih eksperata iz banjalučke kancelarije OEBS-a Saše Bojanića i Aleksandre Topić, te rukovodioca Odjeljenja za podršku svjedocima Okružnog suda Banja Luka Olge Lole Ninković.

Prethodno se studentima i predavačima u ime akademske zajednice Pravnog fakulteta obratio prodekan za nastavu doc. dr Darko Radić, te im poželio uspješan rad.Prodekan Radić je istakao da je, s obzirom na povod, Pravni fakultet pravo mjesto za održavanje ovakve prezentacije i radionice, budući da se ovoj tematici posvećuje značajna pažnja u okviru redovnog nastavnog plana i programa, ali je pohvalio i veliku zainteresovanost studenata da mimo nastavnog plana i programa, kroz izlaganja eksperata pomenutih institucija dođu do dodatnih informacija i saznanja na temu ljudskih prava.

U nastavku je pravni savjetnik Saša Bojanić prezentovao aktivnosti Misije OEBS-a u BiH u vezi sa krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, te takođe upoznao studente koja su najčešća krivična djela koja se u Bosni i Hercegovini čine iz mržnje, kako ih prepoznati, te kakve su bile reakcije pravosudnih institucija, kao i lokalnih organa vlasti.Rukovodilac Odjeljenja za podršku svjedocima Okružnog suda Banja Luka Olga Lola Ninković, je iz ugla psihologa i psihoterapeuta, održala interesantno interaktivno predavanje tokom kojeg su studenti mogli da saznaju više o fenomenološkom i psihološkom pristupu krivičnim djelima počinjenim iz mrženje ili motoivisanim predrasudama, te o žrtvama, počiniocima i vrstama pomenutih krivičnih djela.

Nakon predavanja i prezentacije, prikazana su dva filma koja se bave ovom temom, a potom je uslijedila diskusija uz aktivno uključivanje studenata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3812/OEBS-1-mala.png