Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast: Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Živka Eri, redovni profesor, uža naučna oblast: Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. Dr Ljiljana Tadić Latinović, docent, uža naučna oblast: Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patologija Ilija Baroš

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3873/medicinski-fakultetST.jpg