Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Oftalmologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Miloš Jovanović, redovni profesor, uža naučna oblast Oftalmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Ivan Stefanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Oftalmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
2. Dr Milenko Stojković, vanredni profesor, uža naučna oblast Oftalmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Oftalmologija Milka Mavija

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3875/medicinski-fakultetST.jpg