Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Međunarodni odnosi i bezbjednost

Izbori u zvanjaFakultet političkih nauka

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Ivo Visković, redovni profesor, uža naučna oblast Međunarodne studije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Dragan Simić, uža naučna oblast Međunarodne studije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, član,
3. Dr Lidija Čehulić - Vukadinović, vanredni profesor, uža naučna oblast Međunarodni politički odnosi, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Međunarodni odnosi i bezbjednost Miloš Šolaja

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3876/FPN-logo.png