Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Anatomija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik,
2. Dr Snežana Pavlović, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, član
3. Dr Tatjana Bućma, vanredni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Anatomija Vesna Gajanin

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3786/medicinski-fakultetST.jpg