Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Analitička hemija

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 71. podtačka (7) stav e) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republije Srpske", broj 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta na 159. sjednici održanoj 23.10.2014. godine, donijelo je Odluku broj: 19/13.3217/14 od 23.10.2014. godine, kojom smo imenovani u Komisiju za pripremanje za izbor saradnika za užu naučnu oblast Analitička hemija.
Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju i razmatranju dostavljenog materijala u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilniku o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci od 28.05.2013. godine, Komisija u navedenom sastavu

1. Dr Slavica Sladojević, vanredni profesor, uža naučna oblast Analitička hemija, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Dušan Stanojević, vanredni profesor, uža naučna oblast Analitička hemija, Tehnološki fakultetu Zvorniku, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član
3. Dr Saša Zeljković, docent, uža naučna oblast Neorganska i nuklearna, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Nastavno-naučnom vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta i Senatu Univerziteta podnosi sljedeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Analitička hemija Dragana Blagojević i Jelena Ristanović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3853/logo-pmf.png