Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 04.12.2014. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 04. 12. 2014. godine, razmatrao je pitanje imenovanja Organizacionog odbora za obilježavanje 40 godina od osnivanja Univerziteta u Banjoj Luci, te je u vezi sa tim predloženo da u njegovom sastavu budu: dekani fakulteta, rektor, prorektori i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik Republike Srpske, predsjednik Vlade RS, ministar prosvjete i kulture i ministar nauke i tehnologije u Vladi RS, te predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta.

Organizacioni odbor bi imao zadatak da formira sekretarijat koji bi u operativnom smislu vodio aktivnosti na pripremi obilježavanja ovog jubileja. Pomenuti prijedlog Proširenog kolegijuma o imenovanju organizacionog odbora biće upućen Senatu na razmatranje i odlučivanje.

Na sjednici Proširenog kolegijuma razgovarano je i o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci. Nakon opširne diskusije, donesen je zaključak da se formira radna grupa koja bi imala zadatak da, polazeći od ranije dostavljenog prijedloga NNV Poljoprivrednog fakulteta, do sljedeće sjednice Proširenog kolegijuma pripremi i dostavi prijedlog izmjena i dopuna Pravila studiranja na III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci.

Radnom grupom će predsjedavati prof. dr Milan Mataruga, a u njenom sastavu biće još prof. dr Drago Branković, prof. dr Nikola Mićić, prof. dr Novak Kondić, prof. dr Luka Kecman, doc. dr Zoran Đurić, prof. dr Živojin Erić i mr Đorđe Markez.

Prošireni kolegijuma razmatrao je i pitanje početka nastave na II ciklusu studija u akademskoj 2014/2015 godini na Univerzitetu u Banjoj Luci, te je donio zaključak da fakulteti koji nisu spremni sa nastavom na drugom ciklusu studija u zimskom semestru, da do kraja sedmice o tome pisanim putem obavijeste Senat, kako bi se na narednoj sjednici ovog tijela napravila korekcija Akademskog kalendara.

Takođe, donesen je zaključak da se u toku januara mjeseca 2015. godine održi tematska sjednica posvećena stanju drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Nakon razmatranja inicijative za izmjenu Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske, Prošireni kolegijum je zadužio finansijskog direktora da uradi analizu svih zakonskih rješenja koja se tiču finansijskog poslovanja visokoškolskih ustanova, a koja zahtijevaju izmjene, nakon čega bi se formirala radna grupa koja bi uradila jedinstven prijedlog izmjena pomenutih zakona.

U nastavku sjednice, predsjednik Upravnog odbora prof. dr Mile Dmičić je informisao članove Proširenog kolegijuma šta su bile teme zajedničkog sastanka kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu održanog 13.11.2014. godine, te je dogovoreno da se napravi kraći izvod iz zapisnika sa ovog sastanka te da se isti pošalje dekanima na uvid.

Na sjednici Proširenog kolegijuma, član Organizacionog odbora za obilježavanje 20. godišnjice formiranja Studentske brigade Vojske Republike Srpske, prof. dr Drago Branković upoznao je prisutne sa pripremama akademije koja će, u znak sjećanja na ovu jedinicu VRS, biti održana 23. decembra na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, sa početkom u 13. 00 časova.

Takođe, razgovarano je o i pripremi Svečane promocije doktora nauka na Univerzitetu u Banjoj Luci, te je usaglašeno kako bi trebalo izgledati program ove svečanosti koja će se održati 26. decembra 2014. godine, takođe u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, sa početkom u 12.00 časova.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3796/uni-1.jpg