Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni  kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 15. 12. 2014. godine razmatrao je  Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Univerziteta, te je nakon diskusije donesen zaključak da se isti uputi organizacionim jedinicama Univerziteta , uz obavezu  nastavno-naučnih vijeća da do kraja godine dostave eventualne primjedbe i sugestije, nakon čega bi Prijedlog izmjena i dopuna Statuta ponovo bio razmatran od strane ovog tijela. 

Zaključkom Proširenog kolegijuma, isti rok za davanje prijedloga i primjedbi dat je organizacionim jedinicama i kada je riječ o  Prijedlogu pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija. Takođe, članovi ovog tijela su se usaglasili da do sljedeće sjednice radna grupa treba napraviti upitnik  koji bi bio sastavni dio pomenutog pravilnika.

 Prošireni kolegijum je u nastavku sjednice korigovao svoj raniji zaključak koji se odnosio na neradne dane u januaru 2015. Novim Zaključkom Proširenog kolegijuma precizirano je da Univerzitet neće raditi u periodu od 01. do 11. januara 2015. godine, zbog božićnih i novogodišnjih praznika. 

Organizacione jedinice Univerziteta dužne su da nastavu koja je Akademskim kalendarom predviđena za 05.  i 08. januar,  nadoknade do kraja akademske 2014/2015. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3830/uni-2.jpg