Navigacija

Ambasador Republike Kube u posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Nerezidentni ambasador Republike Kube za  Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Budimpešti, Nj. E. g. Julio César Cancio Ferrer, posjetio je 09. decembra 2014. godine Univerzitet u Banjoj Luci.

Gosta su primili rektor prof. dr Stanko Stanić i prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr Valerija Šaula, a glavna tema razgovara, tokom sastanka u Rektoratu, bila je uspostavljanje saradnje Univerziteta u Banjoj Luci sa univerzitetima na Kubi.

 

U razgovoru sa domaćinima, ambasador je naglasio da Kuba ima izuzetno razvijen univerzitetski sistem koga čine 64 univerziteta sa preko 250 hiljada studenata, te da se puno pažnje poklanja međunarodnoj obrazovnoj saradnji.

S tim u vezi, ambasador je upoznao domaćine da se u Havani svake godine organizuje međunarodna Rektorska konferencija koja okuplja oko 2500 rektora, te je istakao da bi učešće rektora Univerzitet u Banjoj Luci na tom skupu bilo od izuzetnog značaja za uspostavljanje saradnje i predstavljanje Univerziteta u Banjoj Luci.

G. Ferrer je dodao da će, u cilju realizacije učešća Univerziteta na tom skupu, rado preuzeti ulogu koordinatora između organizacionog odbora pomenute konferenciji koju organizuje Ministarstvo visokog obrazovanja Republike Kube i Univerziteta u Banjoj Luci.

Naglasivši da je obradovan idejom i prijedlogom da Univerzitet bude pozvan na ovu međunarodnu rektorsku konferenciju, rektor prof. dr Stanko Stanić je rekao da bi eventualni poziv od strane organizatora bio sa zadovoljstvom prihvaćen jer bi on otvorio put za širenje saradnje Univerziteta u Banjoj Luci, odnosno njegovih organizacionih jedinica sa univerzitetima i fakultetima na Kubi, za šta svakako postoji interesovanje.

 

Rektor Stanić je izrazio očekivanje da će tragom ove posjete i uspostavljene saradnje sa univerzitetima na Kubi, predstavnici nekih od tih univerziteta biti iduće godine gosti Univerziteta u Banjoj Luci na obilježavanju 40 godine od osnivanja.

Takođe, rektor Stanić i prorektorica Šaula su pozvali ambasadora da već prilikom svoje sljedeće posjete Banjoj Luci održi predavanja našim studentima tokom kojih bi ih upoznao ne samo sa sistemom visokog obrazovanja , nego i sa društvenom i političkom situacijom na Kubi i promjenama kroz koje prolazi društvo i država u cjelini.

Ambasador je prihvatio poziv, istakavši da bi mu bilo zadovoljstvo da ovdašnje studente iz prve ruke upozna sa novom konceptu socijalizma koji se gradi na Kubi, spoljnom politikom, kao i integracionim procesima u tom dijelu svijeta izraženim kroz djelovanje tzv. ALBA grupacije zemalja Latinske Amerike i Kariba. G. Ferrer je naglasio da bi slična predavanja, ali na temu društveno-političkog stanja i promjena kroz koje prolazi Republika Srpska i BiH u cjelini , bez sumnje bila interesantna i za studente na kubanskim univerzitetima, te dodao da bi i na taj način mogao da se uspostavi određeni vid saradnje između akademskih zajednica Univerziteta u Banjoj Luci i univerziteta na Kubi.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3804/Kuba-mala.png