Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Anatomija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Goran Spasojević, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Branislav Filipović, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Anatomija Vesna Gajanin

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3857/medicinski-fakultetST.jpg