Navigacija

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci usvojio Izvještaj o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja Univerziteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 20. sjednici održanoj 26. 11. 2014. godine, je usvojio Izvještaj o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja, transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci.Pomenuti dokument, koji je Upravni odbor donio na 17. sjednici održanoj 8. septembra 2014. godine, realizuje se kroz trinaest tačaka, a značajan dio aktivnosti predviđenih Programom već je realizovan.

To se, prije svega, odnosi na izmjene Finansijskog plana Univerziteta za 2014. godinu, kojim su izvršena određena prilagođavanja usvojenom Rebalansu budžeta Republike Srpske i važećim republičkim aktima, te istovremeno ostvarene uštede, odnosno umanjeni izdaci za nabavku opreme, investiciono održavanje, adaptacije, rashode za tekuće održavanje i rashode za smještaj i putovanja.

U planiranim rokovima, takođe, usvojene su izmjene Plana nabavki na Univerzitetu za 2014. godinu, te je doneseno više pravilnika i drugih akata.

Usvojen je novi Pravilnik o radu Univerziteta, a nakon što je resorni ministar dao saglasnost, u planiranom roku donesen je i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Organi i službe Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, značajno su doprinijeli da Pravilnik o finansiranju javnih visokoškolskih ustanova bude donesen od strane ministra prosvjete i kulture Republike Srpske.

U pripremi su Izmjene i dopune Pravilnika o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova Univerziteta i za očekivati je da će ova aktivnost biti završena do kraja 2014. godine, dok će izmjene i dopune Pravilnika o internim kontrolnim postupcima biti utvrđene nakon donošenja podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki i instrukcija Ministarstva finansija Republike Srpske o primjeni centralizovanog obračuna plata, čije se donošenje očekuje u toku decembra 2014. godine.

Shodno preporukama Upravnog odbora, Senat Univerziteta u planiranom roku usvojio Liste odgovornih nastavnika i saradnika za tekuću školsku godinu, te da je donošenjem Pravilnika o finansiranju javnih visokoškolskih ustanova, započelo regulisanje rada iznad normativnog opterećenja, dok će konačne stavove po ovom pitanju zauzeti upravni odbori dva javna univerziteta nakon zajedničkog sastanka rektorskih kolegijuma.

Ponovo je zatraženo da organizacione jedinice dostave svoje programe štednje, kako bi oni bili uzeti u obzir prilikom izrade finansijskog plana i plana nabavke Univerziteta za 2015. godinu.

S obzirom na to da prije početka akademske 2014/2015 godine nije donesena procedura za upis na više godine studija studenata koji se finansiraju iz budžeta, ova aktivnost će biti realizovano u 2015. godini, a prije početka naredne akademske godine. Istovremeno, radiće se i na reviziji studijskih programa na Univerzitetu, te će se nastaviti rasprava o ovom izuzetno značajnom pitanju u okviru organa i tijela Univerziteta.

Upravni odbor je konstatovao da je posebno značajno što se redovno održavaju zajednički sastanci rektora sa saradnicima i predsjednika upravnih odbora dvaju javnih univerziteta o pitanjima od zajedničkog interesa, a kao rezultat te aktivnosti, uskoro će biti potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3766/UO-mala.png