Navigacija

Studentski parlament organizovao prijem za najbolje studente Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci organizovao je danas u Rektoratu Univerziteta prijem za najbolje studente, tačnije one koji su u akademskoj 2013/2014. godini sa najvišom prosječnom ocjenom diplomirali na fakultetima/Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Visokoj školi unutrašnjih poslova kao pridruženoj članici UNBL.

Studentski parlament organizovao prijem za najbolje studente Univerziteta u  Banjoj Luci

Prijem je organizovan u okviru obilježavanja Međunarodnog dana studenata, a najbolje studente, kojima su na nedavno održanoj Svečanoj akademiji povodom 39 godina rada i postojanja Univerziteta u Banjoj Luci dodijeljena priznanja, primio je predsjednik Studentskog parlamenta Branko Petrović.

Nakon kratkog pojedinačnog predstavljanja, najbolji diplomirani studenti Univerziteta u prošloj akademskoj godini, su u razgovoru sa predsjednikom Parlamenta iznijeli svoja iskustva kad je riječ o traženju i dobijanju zaposlenja nakon diplomiranja, odnosno nastavku školovanja.

Studentski parlament organizovao prijem za najbolje studente Univerziteta u  Banjoj Luci

Iako su neki od studenata, bilo zahvaljujući angažovanju matičnih fakulteta bilo vlastitoj inicijativi, odmah počeli da rade, dok su, drugi uprkos brojnim pokušajima i konkurisanju na razne poslove – još bez zaposlenja, opšti je zaključak da to što je neko završio studij sa najboljim prosjekom u generaciji- nije garancija da će dobiti posao nakon diplomiranja.

S tim u vezi, studenti su se složili da bi fakulteti trebali znatno više da se angažuju kada je riječ o zapošljavanju najboljih studenata, te da bi bar za studente generacije trebali da obezbijede zaposlenje, bilo na samom fakultetu bilo u nekim drugim institucijama ili privrednim subjektima sa kojima fakulteti imaju ili bi trebali da imaju zaključene ugovore o saradnji koji podrazumijevaju zapošljavanje najboljih studenata.

Studentski parlament organizovao prijem za najbolje studente Univerziteta u  Banjoj Luci

Prijem u Rektoratu, bio je prilika da se najbolji studenti osvrnu i na period školovanja i kažu šta je to bilo dobro a šta loše kada je riječ o sticanju znanja na određenim fakultetima, te da daju neke korisne savjete svojim mlađim kolegama, ali i prijedloge koji bi išli u smjeru unapređenja nastavnog procesa i kvalitet obrazovanja ubuduće.

Suštinska primjedba diplomiranih studenata odnosila se na nedostatak prakse i sticanje praktičnih znanja i veština, pogotovo na pojedinim fakultetima, što, uprkos izuzetnoj teoretskoj potkovanosti, za posljedicu ima izlazak na tržište rada bez „upotrebljivog“ znanja, čime se i najboljim studentima značajno umanjuju šanse za zaposlenje. Studenti su se složili da bi fakulteti ubuduće, takođe, trebali više da se angažuju na ovom planu i da obezbijede studentima da steknu znatno više praktičnog znanja tokom školovanja.

Podsjećanja radi, najbolji diplomirani studenti Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2013/2014. godini su:
-Saša Tatić, Akademija umjetnosti (9,84);
-Gordana Jakovljević, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ( 9,94);
-Valentina Vukotić, Ekonomski fakultet (9,97);
-Filip Savić, Elektrotehnički fakultet (10,0);
-Milica Predragović, Mašinski fakultet (9,84);
-Darko Depčinski, Medicinski fakultet (9,36);
-Đurađ Hajder, Poljoprivredni fakultet (9,69);
-Sanja Lepir, Pravni fakultet (9,26);
-Slobodan Gnjato, Prirodno-matematički fakultet (9,95);
-Aleksandar Lukić, Rudarski fakultet (8,97);
-Mirela Zelenković, Tehnološki fakultet (9,92);
-Dijana Radović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (9,72);
-Aleksandra Crnogorac, Fakultet političkih nauka ( 9,23);
-Nikola Čvorović, Filozofski fakultet (9,89);
-Nevena Popović, Filološki fakultet (9,98);
-Đorđije Milanović, Šumarski fakultet (9,70);
-Danica Gnjatović, Visoka škola unutrašnjih poslova (9,52).

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3736/Studenti_1_1.png