Navigacija

Prijem povodom održavanja informativnog dana o programu ERASMUS+ na Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Povodom Informativnog dana o programu Erasmus+, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci je 12.11.2014. godine upriličen prijem za goste iz Brisela i Sarajeva, koji su zajedno sa Univerzitetom u Banjoj Luci koorganizatori pomenutog događaja.Goste g. Franka Burđa (Franco Burgio), projektnog menadžera iz Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu Evropske komisije, g. Suada Muhibića, direktora Erasmus + kancelarije za Bosnu i Hercegovinu, i g-đu Mahiru Zonić, saradnika u Erasmus + kancelariji za Bosnu i Herecgovinu je primila prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom sastanka u Rektoratu razgovarano je o dosadašnjim iskustvima Univerziteta u Banjoj Luci u programima koje je finansirala Evropska unija, kao i drugim aktivnostima u oblasti međunarodne saradnje u prethodnom periodu.Nešto ranije istog dana, goste Univerziteta u Banjoj Luci primio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske doc. dr Goran Mutabdžija sa saradnicima. Tokom razgovora u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske pružena je podrška učešću visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske u aktivnostima i projektima koje nudi novi program Erasmus +, te izražena opredijeljenost nadležnog ministarstva u Republici Srpskoj da nastavi ispunjavanje svojih obaveza u segmentu međunarodne saradnje i razmjene koje predviđa Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske. Ministar Mutabdžija je goste upoznao i sa planovima i aktivnostima Ministarstva prosvjete i kulture na izradi strategije razvoja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj do 2020. godine, koja se priprema u saradnji sa akademskom zajednicom, tako da ona bude primjerena našim konkretnim prilikama i potrebama tržišta rada, a istovremeno što više u skladu sa Strategijom Evropske unije „ Evropa 2020“. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3720/ErasmusWEBslika-2.png