Navigacija

Održan prvi studentski forum na temu kvaliteta obrazovanja na javnim i privatnim univerzitetima u RS

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, 12. 11. 2014. godine, u prostorijama Fakulteta političkih nauka, održan je prvi studentski forum na temu - kvaliteta obrazovanja na javnim i privatnim univerzitetima u Republici Srpskoj.Sem studenata sa svih organizacionih jedinica Univerziteta, sastanku su prisustvovali prorektor za kadrove Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Draško Marinković, načelnik Odjeljenja za visokoškolske ustanove u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Sanela Dojčinović, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci Branko Petrović, predsjednik Unije studenata RS Borivoj Obradović, kao i drugi članovi rukovodstava Studentskog parlamenta i Unije studenata.

Studenti su tokom foruma, čiji je moderator bio student ombudsman Vojislav Savić, iznosili svoja zapažanja, primjedbe i prijedloge kada je riječ o kvalitetu rada privatnih, ali i javnih visokoškolskih ustanova, odnosno kvalitetu znanja koje se stiče na jednim i na drugim, nastavnom kadru, kriterijima vrednovanja znanja stečenog na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, vrednovanju diploma prilikom zapošljavanja, kriterijima koji se koriste prilikom licenciranja studijskih programa i akreditacije fakulteta i univerziteta, potrebi rangiranja univerziteta i sličnim temama... te su postavljali pitanja predstavnicima Univerziteta i Ministarstva prosvjete.Iako je tokom foruma preovladavalo mišljenje da masovna produkcija diploma na privatnim fakultetima koje nemaju pokriće u znanju, te odsustvo adekvatne kontrole i provjere tako stečenog znanja najviše doprinose srozavanju kvaliteta visokog obrazovanja u Srpskoj, studenti Univerziteta u Banjoj Luci nisu poricali da nedostataka u obrazovanju ima i na javnim univerzitetima, ističući da diploma stečena na državnom fakultetu ne podrazumijeva nužno i znanje.

Kako je istaknuto tokom sastanka na FPN, diskusija koja se vodila tokom prvog studentskog foruma na temu javni i privatni fakulteti i univerziteti, samo je prvi dio javne rasprave na ovu temu organizovane prije svega da studenti Univerzitet u Banjoj Luci iskažu svoje mišljenje i zauzmu stav o ovoj problematici, nakon čega bi uslijedio zajednički sastanak studenata javnih i privatnih fakulteta, a potom i odgovarajuća sesija sa predstavnicima nadležnih institucija pred kojima bi bili izloženi zaključci sa prethodnih sastanaka, a sve s ciljem dolaženja do rješenja koja bi vodila unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Na kraju prvog studentskog foruma upućen je poziv studentima da sva zapažanja, prijedloge i sugestije na ovu temu, pošalju na e-mail studentombudsman.usrs@gmail.com.

Zaključci sa ovog skupa zajedno sa naknadno pristiglim primjedbama i prijedlozima biće objavljeni u novinama Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci „StudentBL“.

Organizatori prvog studentskog foruma su najavili da će ovakvi sastanci prerasti u tradiciju, odnosno da će biti organizovani svakog mjeseca, ali na različite teme.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3722/Studenti-mala.png