Navigacija

Obavještenje o javnoj odbrani magistarske teze kandidata Slaviše Blaženovića

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Obavještavamo javnost da su magistarska teza i referat o ocjeni magistarske teze, kandidata Slaviše Blaženovića, pod naslovom: "Efikasnost upotrebe prebiotika u ishrani na proizvodne karakteristike pilića i sadržaj bakterija u fecesu" dati na uvid javnosti.

Zainteresovani iste mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana.