Navigacija

Na Filozofskom fakultetu otvoren naučni skup „Kritičko mišljenje –faktor razvoja nauke i društva“

Filozofski fakultetOpšte

U sklopu obilježavanja jubileja, dvadesetogodišnjice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na Fakultetu je 24. novembra 2014. godine  otvoren dvodnevni naučni skup  sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Kritičko mišljenje- faktor razvoja nauke i društva“.
 

Izražavajući zahvalnost naučnim radnicima što su se odazvali pozivu  da svojim učešćem i intelektualnim kapacitetom doprinesu rasvjetljavanju navedene teme, dekan prof. dr Drago Branković, je u pozdravnom obraćanju podsjetio da Fakultet već 15 godina u kontinuitetu svoje godišnjice obilježava radno, organizujući  naučne skupove sa zajedničkim nazivom Banjalučki novembarski susreti.

 

„Ovogodišnji naučni skup posvećen je kritičkom mišljenju kao bitnom faktoru razvoja nauke ali i cjelokupnog društva. U današnjoj društvenoj stvarnosti upravo nam nedostaje  to da kritički sudimo  o onome šta smo uradili i šta radimo , te da na osnovu kritičkog promišljanja  definišemo pravce budućeg razvoja“, istakao je dekan Branković.

 

Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, prof. dr  Rajko Kuzmanović  je čestitao rukovodstvu fakulteta na čelu sa akademikom Brankoviće i ostalim zaposlenim na predanom naučnom radu tokom godina koji se, između ostalog ogleda i kroz uspješno organizovanje brojnih naučnih skupova, izdavanje naučnih časopisa, udžbenika, zbornika i monografija, kao i učešće u naučno-istraživačkim projektima, te dodao da i izbor teme današnjeg skupa  svjedoči o tome da su ljudi na Fakultetu dosegli zavidan nivo logičkog, kritičkog i dijalektičkog mišljenja. 

Akademik Kuzmanović je podsjetio da je iz Filozofskog fakulteta izraslo nekoliko drugih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci: Prirodno-matematički, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta , Filološki i Fakultet političkih nauka, te da je i na taj način potvrđena Aristotelova teza da je filozofija majka svih nauka.

 Cijeneći izuzetan doprinos Filozofskog fakulteta razvoju nauke, Akademija nauka i umjetnosti je donijela odluku da Fakultetu dodijeli Plaketu za naučni i stručni rada, koja je ovom prilikom i uručena. 

Čestitke Fakultetu na odličnoj organizaciji naučnog skupa  upriličenog povodom 20 godina rada,  uputio je i rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić.

 

Rektor je  pozdravio goste i učesnike skupa u ime ostatka akademske zajednice, konstatujući da je njihov veliki odziv potvrda teze da Fakultet uspješno radi i daje naučni doprinos razvoju zajednice. 

Poželjevši učesnicima  uspješan rad, rektor je izrazio uvjerenje da će i 15. po redu Banjalučki novembarski susreti  ostati upamćeni po nekim novim tezama koje će oni saopštiti u svojim referatima.

Željama za uspješan rad pridružio se i ministar prosvjete i kulture u Vladi RS Goran Mutabdžija koji je istakao da je filozofski fakultet matica svakog univerziteta, a da su profesori Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  bili najznačajniji i najprepoznatljiviji  naučni radnici u stvaranju RS: „Ta plejada naučnih radnika danas treba da da svoj drugi doprinos. Više nego ikada, mora biti kritički okrenuta našoj stvarnosti , pogotovo u sferi visokog obrazovanja i svojim javnim djelovanjem doprinijeti oblikovanju nekih pravaca reformi koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja“. 

 

Prije nego je naučni skup nastavljen kroz plenarna izlaganja, prezentovana je bogata izdavačka djelatnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u prtekloj godini. Posebno su predstavljeni Zbornika radova sa prošlogodišnjeg naučnog skupa „Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti“, Monografija „ 20 godina Filozofskog fakulteta“, te časopis „Radovi“. 

U nastavku prve plenarne sjednice predavanja su održali eminentni poznavaoci kritičkog mišljenja akademik, prof. dr Aleksa Buha i prof. dr Petar Stojaković, nakon čega je naučni skup nastavljen kroz tri sekcije na kojima će tokom dva dana biti saopštena 52 referata. 

Obilježavanje 20 godina rada Filozofskog fakulteta imaće i svoj svečani dio: večeras  u 19. 00 časova  u Narodnom pozorištu biće održana Svečana akademija na kojoj će široj javnosti biti prezentovani rezultati dvadesetogodišnjeg uspješnog rada Fakulteta.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3755/00.jpg