Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina

Izbori u zvanjaRudarski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Rudarskog fakulteta u Prijedoru Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Vladimir Malbašić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Božo Kolonja, redovni profesor, član, uža naučna oblast Rudarsko inženjerstvo, Rudarsko geološki fakultet Beograd, član
3. Dr Slobodan Majstorović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina Miodrag Čelebić i Žarko Kovačević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3714/rf.gif