Navigacija

Informacija sa 20. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 20. sjednici održanoj 26.11.2014. godine, razmatrao je i usvojio Izvještaj o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja, transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci.

Pomenuti dokument, koji je Upravni odbor donio na 17. sjednici održanoj 8. septembra 2014. godine, realizuje se kroz trinaest tačaka, a značajan dio aktivnosti predviđenih Programom već je realizovan u planiranom roku, dok se realizacija preostalih aktivnosti očekuje do kraja godine.

Na svojoj 20. sjednici Upravni odbor je donio više odluka o zaključivanju ugovora, sporazuma i memoranduma o saradnji Univerziteta u Banjoj Luci, odnosno njegovih organizacionih jedinica , sa drugim institucijama, i to:

-Memoranduma o razumijevanju između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Sarland (Njemačka);
-Ugovora o saradnji između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Jevrejskog kulturnog centra „Arie Livne“;
-Ugovora o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Fransoa Rable iz Tura (Francuska);
-Posebnog sporazuma o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske;

Takođe, Upravni odbor je razmatrao i usvojio više odluka o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javne nabavke, i to:

-usluga izrade izvedbenog projekta Biblioteke Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
-računara za potrebe Računarskog kabineta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
-radova na uređenju unutrašnjeg prostora Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

Isto tako, donesena je Odluka o prodaji havarisanog putničkog vozila u vlasništvu Instituta za genetičke resurse, kao i Rješenje o imenovanju Komisije.

Nakon razmatranja, Upravni odbor je odbio Žalbu doc. dr Tihomira Latinovića na Odluku o izricanju mjere opomene, kao i prigovore Gordane Brčin i Jovanke Todić, na Rješenje rektora Univerziteta o odbijanju isplate jubilarne nagrade.

Na svojoj 20. sjednici, Upravni odbor je prihvatio Informaciju o obilježavanju 39. godišnjice postojanja i rada Univerziteta u Banjoj Luci koju je prezentovao rektor Stanko Stanić, te je jednoglasno prihvaćen prijedlog da se odmah krene sa pripremama za obilježavanje 40. godišnjice Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3771/uni-2.jpg