Navigacija

Poziv na završnu konferenciju međunarodnog naučno-istraživačkog projekta BrownInfo

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Završna konferencija međunarodnog naučno-istraživačkog projekta BrownInfo - Methodological framework for development of brownfield databases, koji je realizovan u 2014. godini pod vođstvom Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa partnerima iz 12 evropskih zemalja, će biti održana 6. i 7. novembra 2014. godine u Banjoj Luci u zgradi Vlade Republike Srpske.

Ključni rezultat BrownInfo projekat je metodologija za uspostavljanje interaktivne baze podataka zapuštenih i neiskorišćenih prostora, prezentovana kroz naučnu monografiju, priručnik, zbornik radova sa konferencije i pilot projekat baze podataka Poslovne zone Banja Luka - bivšeg industrijskog kompleksa Incel.

Svi zaintersovani učešće na konferenciji mogu prijavite na sljedećem linku: http://doodle.com/9e69i95bkg45g9dd

Pored registacije na Doodle, autori radova i učesnici (osim onih oslobođenih plaćanja kotizacije) treba da popune registracijski obrazac koji se može preuzeti sa veb- portala projekta: http://aggfbl.org/browninfo2014/main.html

Sve dodatane informacije o BrownInfo konferenciji mogu se pronaći na zvaničnom veb-portalu projekta: http://aggfbl.org/browninfo2014/main.html

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3618/browninfo_1.jpg