Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Termotehnika

Izbori u zvanjaMašinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Pero Petrović, redovni profesor, uža naučna oblast Termotehnika, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik,
2. Dr Dunja Martinović, redovni profesor, uža naučna oblast Opšta energetika, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član,
3. Dr Petar Gvero, vanredni profesor, uža naučna oblast Termotehnika, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Termotehnika Danijela Kardaš

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3651/logo-mf.jpg