Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Amela Matavulj, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. predsjednik
2. Dr Nikola Grujić, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Zavod za fiziologiju, Medicnski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. član
3. Dr Siniša Ristić, vanredni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija Nenad Ponorac

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3623/medicinski-fakultetST.jpg