Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Nada Šumatić, redovni profesor, uža naučna oblast: Biljne nauke, botanika, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Dragana Pavlović-Muratspahić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Morfologija, sistematika i filogenija biljaka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, član
3. Dr Slađana Petrović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Biljne nauke, botanika, Druge biološke discipline, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika Ljiljana Topalić-Trivunović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3637/logo-pmf.png