Navigacija

Informacija sa 32. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 32. sjednici, održanoj 03. 10. 2014. godine verifikovao je mandat prof. dr Sande Dodik, privremenog člana Senata ispred Akademije umjetnosti i mandat prof. dr Aleksandra Ostojića, člana Senata ispred Poljoprivrednog falkulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice Senat je donio Odluku o dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima za zimski i ljetni semestar školske 2014/2015. godine na I i II ciklusu studija, te je prihvatio Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta o izmjeni i dopuni nastavnih planova studijskih programa Arhitektura, Građevinarstvo i Geodezija.

Takođe, Senat je donio Odluku o davanju saglasnosti na sastav Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta, prihvatio je Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Šumarskog fakulteta o imenovanju šefova kateri na Fakultetu, kao i Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta o imenovanju i razrješenju rukovodioca Studijskog programa filozofije.

Isto tako, Senat je donio Odluku o ugovornom angažovanju, na period do godinu dana, šest penzionisanih profesora Univerziteta u Banjoj Luci: prof. dr Milana Gašića, Arhitektonsko-građevinski-geodetski fakultet, prof. dr Milivoja Krčmara, Ekonomski fakultet; prof. dr Ostoje Đukića, Filozofski fakultet; prof. dr Petra Stojakovića, Filozofski fakultet; prof. dr Jelene Škundrić, Prirodno-matematički fakultet i prof. dr Milana Šljivića, Mašinski fakultet.

Na svojoj 32. sjednici, najviše akademsko tijelo Univerziteta je donijelo i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici Senat je donio više odluka o izboru nastavnika i saradnika i to na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Elektrotrehničkom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Tehnološkom fakultetu, Filološkom fakultetu, Šumarskom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Rudaraskom fakultetu.

Takođe, doneseno je više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji i to na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu Filozofskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Nakon razmatranja, Senat je prihvatio Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta o raspisivanju konkursa za dokvalifikaciju nastavnika srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu.

Takođe, na prijedlog Poljoprivrednog fakuleta, donesena je odluka o raspisivanju konkursa za upis studenata na prvu godinu III ciklus studija na Poljoprivrednom fakultetu u akademskoj 2014/2015. godini.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je, nakon razmatranja prijedloga Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, donijelo zaključak da Univerzitet u Banjoj Luci može biti izdavač publikacije „Urbana regeneracija Braunfild lokacije Rudi Čajavec u Banja Luci“.

Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta da se udžbenik emeritusa prof. dr Branka Milosavljevića „Socijalna patologija kao tragični vid ljudske egzistencije“ objavi kao univerzitetska nastavna literatura je, s obzirom na interdisciplinarnost sadržaja, upućen na izjašnjavanje Fakultetu političkih nauka-sudijskom programu Sociologija.

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj radne grupe o Elaboratu o društvenoj opravdanosti organizovanja samofinansirajuće profesionalne dokvalifikacije socijalnih radnika sa višim obrazovanjem, te je prihvaćen Prijedlog odluke Vijeća kombinovanog studijskog programa drugog ciklusa akademskih studija Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa o broju studenata na ovom studijskom programu u školskoj 2014/2015. godini.

Senat je odbio Zahtjev Milana Savića za preispitivanje Odluke Senata broj: 02/04-3.2369-15/14 od 16.07.2014. godine, dok je žalbu Vedrana Stanetića na ishod konkursa za izbor saradnika za nastavni predmet Marketing, proslijedio Ekonomskom fakultetu uz zaključak da Fakultet primijeni raniju odluku Senata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3624/uni-2.jpg