Navigacija

Dobar primjer međufakultetske saradnje na Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Filološki i Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci nastavljaju praksu dobre saradnje sa drugim fakultetima našeg univerziteta. U tom smislu je 22.10.2014. godine organizovano predstavljanje rada već nadaleko čuvene sekcije na Pravnom fakultetu koja pod nazivom „Institutio Oratoria“ okuplja studente koji žele da nauče i usavrše vještine dobrog govorništva. Pod majstorskom palicom prof. dr Nikole Mojovića kroz pomenutu sekciju je prošlo više desetina studenata koji su se, osim vještini besjedništva i lijepo izgovorene riječi, vještini ubjeđivanja snagom argumenata, učili vrijednostima i drugim vrlinama koje mladi ljudi u savremenom dobu prepunom iskušenja i teškoća treba da gaje, stvorili i učvrstili brojna prijateljstva.Studenti Pravnog fakulteta: Olivera Ševo, Igor Popović i Đorđe Knežević, višestruki takmičari i pobjednici u govorništvu, kolegama studentima Filološkog fakulteta i njihovim asistentima predstavili su svoje govorničke vještine kroz odabrane besjede, a zatim objašnjavali kako se tehnički i pripremaju za takmičenja i usavršavaju svoje govorničke vještine. Izlaganje studenata Pravnog fakulteta je izazavalo veliku pažnju njihovih kolega sa Filološkog fakulteta, što svakako dokazuje da ovakvih susreta i sličnih manifestacija treba da bude još više u budućnosti.Susret studenata dva fakulteta je, uz podršku uprave Fakulteta, organizovao i njegov domaćin bio mr Emir Muhić, viši asistent na Studijskom programu engleskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prezentaciji je prisustvovala i prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3674/RETORIKAslika-1-1.jpg