Navigacija

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci usvojio Program mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja Univerziteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci usvojio je Program mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja, transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci.Pomenuti dokument sadrži precizno definisane mjere i aktivnosti koje, u predviđenim rokovima, trebaju provesti odgovarajući organi upravljanja i nadležne službe Univerziteta, odnosno organizacionih jedinica u cilju poboljšanja materijalno-finansijskog stanja i poslovanja.

Program je donesen na osnovu Informacije o finanijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za period od 01.01. do 30. 06. 2014. godine i procjene stanja za period od 01. Jula do 30. septembra 2014. gdoine , a imajući u vidu činjenicu da su u međuvremenu doneseni zakonski i podzakonski akti koji neposredno utiču na poslovanje i finansiranje Univerziteta.

Više informacija na:
Program mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja, transparentnosti, racionalnosti i odgovrnosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3594/Nova_informacija-1.jpg