Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Šumarska genetika i osnivanje šuma

Izbori u zvanjaŠumarski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkurskog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Saša Orlović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerzirziteta u Novom Sadu - Pejzažna arhitektura i hortikultura i naučni savjetnik u Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, naučna oblast: Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća i žbunja, predsjednik
2. Dr Vasilije Isajev, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerzirziteta u Beogradu (u penziji), naučna oblast: Genetika i oplemenjivanje biljaka; Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, član
3. Dr Mirjana Šijačić-Nikolić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerzirziteta u Beogradu, naučna oblast: Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, član
Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
4. Dr Dalibor Ballian, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerzirziteta u Sarajevu, naučna oblast: Šumarska getika, član
5. Dr Nada Šumatić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci, naučna oblast: Botanika, član
3. Dr Zoran Govedar, vanredni profesor, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Šumarska genetika i osnivanje šuma Milan Mataruga

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3526/logo-sf.png