Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - srpski jezik

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Odlukom br. 09/3.1018-12a/14. od 07.07.2014. godine Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je imenovalo Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Miloš Kovačević, redovni profesor, uža naučna oblast Savremeni srpski jezik i Opšta lingvistika, Filloški fakultet Beograd i Filozofski fakultet Pale, predsjednik
2. Dr Milan Dragičević, redovni profesor, uža naučna oblast: Specifični jezici - srpski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Dragomir Kozomara, docent, uža naučna oblast Specifični jezici - srpski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - srpski jezik Mijana Kuburić Macura

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3536/logo-ff.png