Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija

Izbori u zvanjaFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Na 6. redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 20.03.2014. godine, donijeta je Odluka broj 11/3.392-9/14, o utvrđivanju prijedloga za raspisivanje konkursa za izbor nastavnika u užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija. Na 29. sjednici Senata Univerziteta, održanoj 19.06.2014. godine, donesena je Odluka broj 02/04-3.2084-6/14, o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika u užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija – 1 izvršilac.
Na osnovu člana 91. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), te člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta je na 10. redovnoj sjednici, održanoj 08.07.2014. godine, donijelo Odluku broj 11/3.950-6.7-1/14, o imenovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska zvanja po Konkursu za izbor nastavnika na užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija u sastavu:

1. Dr Predrag Dragosavljević, vanredni profesor, uža naučna oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Vujica Živković, redovni profesor, naučna oblast Primeneta kineziologija, Kineziterapija, Fakultet za fizička kultura, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodije” Skopje, član
3. Dr Žarko Bilić, vanredni profesor, Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti, Sveučilište u Mostaru, polje Kineziologija, grana Kineziološka rekreacija, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija Goran Tešanović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3541/ffvis.jpg