Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 11.09. 2014. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjedinici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 11. 09. 2014. godine, predsjednik Upravnog odbora i finansijski direktor Univerziteta predočili su članovima ovog tijela Informaciju o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine i Informaciju o korekcijama Finansijskog plana Univerziteta za 2014. godinu.

Nakon pomenutih izlaganja, dogovoreno je da se Izvještaj o Finansijskom poslovanju za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014 , rebalans Finansijskog plana i rebalans Plana javnih nabavki Univerziteta za 2014. godinu, te Prijedlog mjera i aktivnosti sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja Univerziteta, dostave svim organizacionim jedinicama kako bi ova četiri dokumenta poslužila kao osnov za razgovore uprave Univerziteta (rektor, predsjednik UO i finansijski direktor), sa rukovodstvima organizacionih jedinica pojedinačno, a sve s ciljem razmatranja mogućnosti finansijske uštede.

Prošireni kolegijum je na istoj sjednici prihvatio i proslijedio Senatu na odlučivanje prijedloge za proširenje liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija za akademsku 2014/2015. godinu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3559/uni-3.jpg