Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 04.09.2014. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Proširenog Kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 04. 09. 2014. godine, dogovoreno je da konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2014/2015 godini bude raspisan naredne sedmice, a da se kvalifikacioni ispit održi 29. 09. 2014. godine. Takođe, dogovoreno je da će istovremeno biti raspisan i konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na nepopunjena mjesta.

U međuvremenu, fakulteti /Akademija do prve naredne sjednice Senata koja je planirana za četvrtak, 11. septembar, treba da dostave eventualne prijedloge za proširenje liste za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, kako bi isti bili proslijeđeni Vladi RS na razmatranje.

Prošireni kolegijum je na istoj sjednici razmatrao Prijedlog pravilnika o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja, te je nakon diskusije donesen zaključak da se pomenuti prijedlog upiti svim organizacionim jedinicama na razmatranje, za šta je dat rok od 15 dana, nakon čega bi Prošireni kolegijum ponovo razmatrao ovo pitanje.

Kolegijum je razmatrao i Prijedlog pravilnika o studentskom vrednovanju, a nakon rasprave, isti je upućen organizacionim jedinicama, uz obavezu da eventualne prijedloge i sugestije dostave u roku od mjesec dana.

Na istoj sjednici Proširenog kolegijuma diskutovano je i o pružanju pomoći Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Doboju, a nakon diskusije ovo je pitanje delegirano za prvu narednu sjednicu Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice rektor Univerziteta prof. dr Stanko Stanić upoznao je prisutne da su pojedini fakulteti uputili primjedbe na Pravilnik o oblastima obrazovanja koji je nedavno stupio na snagu, zbog čega je dogovoreno da se organizacione jedinice Univerziteta u roku od 15 dana izjasne da li ima potrebe da Univerzitet uputi inicijativu resornom ministarstvu za izmjenu Pravilnika.

Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci Branko Petrović upoznao je prisutne članove Proširenog kolegijuma o aktivnostima koje Parlament planira realizovati u skorije vrijeme, te zamolio dekane za saradnju prilikom njihove realizacije.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3542/uni-2.jpg