Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu

Izbori u zvanjaFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Midhat Mekić, redovni profesor, uža naučna oblast Timski sportovi, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, predsjednik
2. Dr Slobodan Goranović, redovni profesor, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Vlatko Šeparović, vanredni profesor, uža naučna oblast Sportske igre, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu Igor Vučković

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3557/ffvis.jpg