Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu

Izbori u zvanjaFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Na 5. redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, odžanoj 20.02.2014. godine, donijeta je Odluka broj 11/3.227-4/14, o utvrđivanju prijedloga za raspisivanje konkursa za izbor saradnika u užu naučnu oblast Kineziologija u sportu na nastavnom predmetu: Sportovi na vodi i Plivanje.
Na 29. sjednici Senata Univerziteta, održanoj 19.06.2014. godine, donesena je Odluka broj 02/04-3.2084-6/14, o raspisivanju konkursa za izbor saradnika u užu naučnu oblast Kineziologija u sportu na nastavnom predmetu: Sportovi na vodi i Plivanje - 1 izvršilac.
Na osnovu člana 91. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11 i 84/12, 108/13), te člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta je na 10. redovnoj sjednici održanoj 08.7.2014. godine donijelo ODLUKU (Broj: 11/3.950-6.1/14) o imenovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja po konkursu za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Kineziologija u sportu, na nastavnom predmetu Sportovi na vodi i Plivanje.

Sastav komisije:
1. Dr Simo Vuković, redovni profesor, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, predmet Plivanje, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Goran Grahovac, docent, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, predmet Plivanje 1 i 2 i Dijagnostika i selekcija u plivanju, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Milomir Trivun, vanredni profesor, uža naučna oblast Sportske rehabilitacione nauke - plivanje, aktivnosti, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu Goran Pašić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3534/ffvis.jpg